Blank
Blank
 

Priser

Prisstruktur hos Ramsvik / Ramm

- Alle våre priser er inkl. mva
- Prisene er to-delt, hos frisør (ferdig utlært, med svennebrev) og hos lærling (under opplæring)

FRISØR
Alle som jobber under tittel "frisør" har gjennomført sin opplæring ihht. enhver tids gjeldende regelverk. De har også avlagt - og bestått, svenneprøven.

LÆRLING:
Som tittelen tilsier, er lærlingene våre under opplæring. I løpet av tiden som lærling skal alle øve på, og lære de ulike disiplinene innen frisørfaget.
Etter endt læretid skal det gjennomføres svenneprøve.
Under læretiden er det rimeligere å få behandling hos lærling. Hos våre lærlinger får du -35% på alle behandlinger.

HUSK; noen lærlinger er ny, noen mer erfarne. Det er derfor viktig at du beregner litt ekstra tid når du er hos lærling, da de noen ganger får veiledning av erfarne frirører under behandlingen.

Når du bestiller time kan du oppgi om du ønsker å gå til svenn eller lærling.

Våre prislister (gjelder fra 1/12-2015)
Prisliste Ramsvik Frisør - alle avdeliger utenom avd. Arna
Prisliste RAMM av Ramsvik

Våre prislister hos Ramsvik Astra (Arna, Øyrane Torg): 
Prisliste Ramsvik Astara - Frisør priser 
Prisliste Ramsvik Astara - Behandliger for ham & henne